Cho thuê xe cưới – Audi A8

:  Đám cưới trong nội thành – không chờ tiệc: 

  : : Lịch trình xe chạy 

 Xe Audi A8 đón chú rể ở Nhà Trai – đến Nhà Gái đón cô dâu – đưa về Nhà Trai làm lễ Gia tiên – Đưa ra Nhà hàng (kết thúc)
 – Thời gian                : 04 giờ. 
 – Km định mức         : 50 km. 
 – Giá thuê xe             : 8.000.000 đ
 – Không bao gồm    :  Hoa cưới trang trí xe
 – Phát sinh (nếu có) :  – Vượt km : 50.000 đ/km
                                  – Ngoài giờ: 500.000 đ/giờ. 

:  Đám cưới trong nội thành – có chờ tiệc: 

  : : Lịch trình xe chạy 

 Xe Audi A8 đón chú rể ở Nhà Trai – đến Nhà Gái đón cô dâu – đưa về Nhà Trai làm lễ Gia tiên – Đưa ra Nhà hàng (chờ ăn tiệc) – Nhà Trai (kết thúc) 
 – Thời gian                : 06 giờ. 
 – Km định mức         : 100 km. 
 – Giá thuê xe             : 10.000.000 đ
 – Không bao gồm    :  Hoa cưới trang trí xe
 – Phát sinh (nếu có) :  – Vượt km : 50.000 đ/km
                                  – Ngoài giờ: 500.000 đ/giờ.

:  Đám cưới ngoại thành Hà Nội – ngoại tỉnh: 

Do khoảng cách các địa phương khác nhau và cung đường khác nhau

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với 
HAINAM CAR – 04.22250777 – 0904277664 – 0995568686
 để có báo giá cụ thể:

Viết một bình luận